Loading...
Üdvözöljük a Vaporizer Shop weboldalán!
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 
Üdvözöljük a Vaporizershop (továbbiakban: Szolgáltató) weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a vaporizershop.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit.
 
Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.
 
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.
 
A szerződés nyelve magyar.
 
A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.  
 
Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
 
Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:
 
1. A SZOLGÁLTATÓ
 
 
E-mail: info@vaporizershop.hu 
Bejegyző Bíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Tárhely szolgáltató: MikroVPS Kft.
Székhely: 1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A
Email cím:support@mikrovps.hu
Honlap: https://www.mikrovps.net/hu
Telefonszám: +36 (94) 200-210
 
 
2. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
 
2.1. Felelősség
 
Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 
 
Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 
 
A felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
 
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 
 
Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.
 
Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
 
Szolgáltató és Vásárló között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vásárló törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Vásárló regisztrációját. 
 
2.2. Szerzői jogok
 
A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 
 
A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
 
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
 
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a vaporizershop.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. 
 
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 
 
3. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS
 
3.1. Regisztráció
 
Ahhoz, hogy a Vásárló vásárolni tudjon a Honlapon, először regisztrálnia kell magát. A felső menüsor „Regisztráció” gombjára kattintva nyílik meg a regisztrációs ablak, a Vásárlónak itt kell megadnia valós adatait. A csillaggal megjelölt mezők kitöltése kötelező! A Vásárló regisztrálni akkor is tud, ha már minden terméket berakott a Kosárba és a kosár felületen a „Pénztár” gombra kattintva az „Új Vásárló” feliratra kattint, mjd megadja adatait.
 
A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:
 
- Kapcsolattartó adatai:
- Vezetéknév, Keresztnév, Felhasználónév, E-mail cím.
- Cégadatok
- A cég neve (Ha cég nevére kéri a számlát)
- Cím: Utca, házszám, Irányítószám, Város, Ország
- Elérhetőségi információk
- Utánrendelés esetén telefonos egyeztetés történik a kiküldés előtt, ezért fontos a pontos telefonszám megadása.
- Telefonszám, Fax szám:
- Jelszó
- Biztonsági kód.
 
Vásárlónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót.
 
A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. Az értesítő emailben a Vásárló a regisztráció megerősítéséhez szükséges aktiváló linket kap. Ha a Vásárló nem kattint erre az aktiváló linkre, akkor nem tud bejelentkezni fiókjába.  
 
A sikeres regisztrációt követően, Vásárló a Honlap tetején található „Vásárló belépés” menüpont alatt a belépési adatait megadva (e-mailcím, jelszó) belépni a Honlapra.
 
Vásárló jogosult a regisztrációjának törlését kérni az info@vaporizershop.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
 
A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.
 
Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
 
3.2. Megrendelés
 
3.2.1. Böngészés a Honlapon
 
A Honlapon a Vásárló tetszés szerint barangolhat, személyazonossága felfedése nélkül is megismerkedhet termékekkel, árakkal; regisztrációs kényszer nélkül tájékozódhat a részletekről. Ha vásárolni szeretne, akkor ezt már csak regisztrált felhasználóként teheti meg.
A termékek a könnyebb tájékozódás érdekében főkategóriák szerint kerültek besorolásra. A termék fotójára vagy nevére kattintva a Vásárló a termék leíró oldalára jut, ahol további részleteket tudhat meg az adott terméket illetően.
 
3.2.2. Vásárlás a Honlapon
 
Ha a kiválasztott terméket a Vásárló szeretné megvásárolni, akkor a „Kosárba” gombra kattintva virtuális kosarába helyezheti a terméket. Miután berakta a kosárba a terméket, folytathatja a vásárlást. A termék mennyiségét is tetszés szerint átírhatja, megváltoztathatja. Az alapértelmezés szerint 1 db-ot kínál fel a Szolgáltató.
 
3.2.3. A kosár tartalma (jobb felső sarok)
 
A Kosár tartalma ablakban minden kiválasztott termék és az aktuális végösszeg - böngészés közben is - nyomon követhető. A kosár tartalma bármikor tetszés szerint módosítható, törölhető. Ha a Vásárló ki akar venni valamit a kosárból, akkor a „Kosár tartalma” ablakban a bal oldalon megjelenő kis négyzetbe kattintva ki kell jelölnie az eltávolítani kívánt termékeket és a lap alján található „Kosár frissítése” gombra kattintva eltávolítani a felesleges tételeket. Ugyanitt módosíthatjuk a megrendelni kívánt termékek mennyiségét is, egyszerűen a mennyiség átírásával, majd ezt követően a „Kosár frissítése” gombra való kattintással.  
 
Egy vásárlás alkalmával korlátlan számú terméket tehet a kosarába. Mindaddig NEM kerül feldolgozásra a megrendelése, amíg a Vásárló nem erősíti meg a kiszállításhoz elengedhetetlenül szükséges alapadatokat. (szállítási cím, számlázási cím, szállítási és fizetési módok,). Ezen adatokat valamint a Vásárló megrendelését a „Kosár tartalma” ablakban a lap alján található „Rendelés feladása„ gombra kattintva erősítheti meg a Vásárló. 
 
Kérjük, pontosan töltse ki a szállítási címet és a számlázási címet, és különösen fontos, hogy olyan (mobil) telefonszámot adjon meg itt, amelyen napközben a Vásárlót el lehet érni. Ki kell választania, hogy milyen módon kíván fizetni. A böngészés befejezése után a Rendelés megerősítése gombra kell kattintani.
 
 
A bejelentkezést, regisztrációt követően a Vásárló a „Kézbesítési információk” oldalra érkezik, ahol megadhat eltérő szállítási címet is. Ha az adatok rendben vannak, akkor a Vásárló a „Folytatás” menüpontra kattintva a „Fizetési információk” felületre érkezik, ahol kiválaszthatja a kívánt fizetési módot. Ha kiválasztotta, akkor a „Folytatás” gombra kattintva a „Megerősítés” felületre érkezik a Vásárló, ahol megtekintheti kosara tartalmát, a választott szállítási s fizetési módot.
 
Ha mindent rendben talált a Vásárló ezen az összesítő felületen, akkor a megrendelés véglegs elküldéséhez a Vásárlónak a jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia a következőket: „Elmúltam 18 éves és elolvastam a vásárlási feltételeket, amelyekkel egyetértek, illetve elfogadom, hogy a megrendelés megerősítése gomb megnyomása fizetési kötelezettséggel jár.
 
A rendelés feladása tehát a „Megrendelés megerősítése” gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.
 
3.3. Téves megrendelés
 
Amennyiben a Vásárló rendelését tévedésből adta le, azt a leadást követően e-mailben az info@vaporizershop.hu mondhatja le a csomag feladása előtt minden következmény nélkül. 
 
3.4. Termékek ára
 
A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. 
 
A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.
 
A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.
 
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a házhoz szállítás díját is, amennyiben házhoz szállítással rendelte meg a terméket.
 
3.5. Adatbeviteli hibák javítása
 
Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (adatmódosítás menüben), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím). 
 
3.6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
 
A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.  
 
Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
 
Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
 
E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között. 
 
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.  
 
3.7. Fizetés
 
a) Fizetés utánvétellel készpénzben: A termék ellenértékének kiegyenlítése történhet utánvétellel, így ez esetben a Vásárló készpénzben köteles a futárnak kifizetni a megrendelésének végösszegét magyar forintban és készpénzben.
 
b) Előre utalás: Vásárló a megrendelt termékek előre fizeti meg a Szolgáltató részére, a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett bankszámlájára. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Ezen fizetési mód választása esetén a Vásárló mindenképp várja meg, amíg a Szolgáltató visszaigazolja a megrendelést, addig semmiképp ne indítsa el az utalást.  Szolgáltató a megrendelt terméket a vételár számláján történő jóváírását követően adja postára vagy adja át a futárnak és értesíti a Vásárlót arról, hogy megrendelése mely napon kerül kiszállításra. Az előre utaláshoz szükséges adatokat, így különösen Szolgáltató bankszámlaszámát, Szolgáltató a megrendelés visszaigazolását tartalmazó e-mailben küldi meg Vásárló számára.
 
 
3.8. Számla 
 
Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor a Vásárló részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.
 
3.9. Termékek kézbesítése
 
3.9.1. Személyes átvétel 
 
Szolgáltató a megrendelések személyesen történő átvételére nem biztosít lehetőséget.
 
3.9.2. Kiszállítás futárral
 
A megrendelések kézbesítését munkanapokon 8 és 17 óra között - előzetes egyeztetés nélkül – a futárszolgálat végzi. 
 
Miután a szállításra előkészített csomagot a Szolgáltató átadta a futárszolgálatnak, küld a Vásárló részére egy értesítő e-mailt, amelyben arról tájékoztatja, hogy a következő munkanapon a csomagja kézbesítésre kerül.
Ha a Vásárló ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Vásárló biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.
 
A csomag aktuális helyzetéről a Szolgáltató értesítést küld a Vásárló részére e-mailben a megadott email címre. 
 
Amennyiben a Vásárló a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Vásárlónak lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. 
 
A küldemény és a küldeményekkel kapcsolatos információk a Vásárló által nyomon követhetőek a futár oldalán és a kézbesítés igazolása bármikor visszakereshető. A szolgáltatásban a sikertelen kézbesítést követő második kézbesítési kísérlet is benne van, a címzett megváltozása esetén a csomag új címen, vagy a címzett rendelkezése alapján az eredeti címen, de más időpontban kerül kézbesítésre.
 
A két sikertelen kézbesítést követően, ha a Vásárló a megrendelését 5 munkanapon belül nem veszi át a futár-től, akkor a futár a csomagot sajnos automatikusan visszaküldi a szállító cég a címünkre. 
 
A futárszolgálat tehát összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Vásárlónak felróható okból -, akkor a 3. kiszállítást a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból, ha a Vásárló a megrendelés ellenértékét átutalással Szolgáltató részére kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került.
 
Ha Vásárló sérülést tapasztal a csomagoláson, az átvétel során, akkor a futártól ne vegye át a terméket és küldje vissza. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja.
 
Ha a megrendelés elküldését követően a Vásárló módosítani szeretné a szállítási adatokat, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltató felé. kérésünk E jelzés háromféle módon történhet: 
a. telefonon, a +421 904537805 számon,
b. e-mail-ben az info@vaporizershop.hu címen
c. a megrendelés megjegyzés rovatában feltüntetve.
 
Szolgáltató fentartja a jogot, hogy ha egy címről két vagy több alkalommal is visszakapja a csomagot, akkor arra a névre és címre a továbbiakban NE küldjön újra csomagot.
 
3.9.3. Szállítási költségek

 

A kiszállítás költsége a megrendelt termék súlyától függ. 
 
Magyarországra:
 
1kg = 1100ft
2kg - 5kg = 1300ft
10kg = 1500ft
20kg - 40kg = 2000ft
40kg = 3000ft
 
 
3.9.4. Szállítási határidő
 
A termékek jelentős része állandóan készleten van, de előfordulhat, hogy bizonyos termékek elfogynak. Ha az adott termék elfogy készletről és a rendszer még nem frissült, így a Vásárló nem tudhatta, hogy a termék elfogyott, akkor e-mailben vagy telefonon értesítjük a Vásárlót arról, hogy melyik termékre kell várni. Ilyenkor lehetőség van arra, hogy az adott terméket a Szolgáltató kérésre, kihagyja a rendelésből, és a csomagot e nélkül küldje el a Vásárló részére, vagy arra, hogy másik, hasonló (helyettesítő) terméket válasszon a Vásárló.
A raktáron lévő termékek kiszállításának határideje átlagosan 3-5 munkanap. 
 
Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.
 
A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.
A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.
 
4. ELÁLLÁSI JOG
 
4.1. Elállási jog gyakorlásának menete
 
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).
 
Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén 
 
a) terméknek,
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
 
Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
 
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken keresztül elérhető elállásinyilatkozat - mintát is, de nem kötelező. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
 
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
 
Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. 
 
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. 
 
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
 
Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy futárnak átadja) a terméket.
 
A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató azonban nem vállalja át a visszaszállítás költségét a Fogyasztótól. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. 
 
Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
 
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 
 
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.
 
4.2. Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:
 
a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
b) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. dezodor, fogkefe).
c) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
f) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 
g) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.
 
 
5. SZAVATOSSÁG
 
5.1. Kellékszavatosság
 
Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja. 
 
Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
 
Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 
Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
 
Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. 
 
Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 
A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 
 
Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
 
5.2. Termékszavatosság 
 
A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 5.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 
 
Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.
 
Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.
 
Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 
Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 
 
Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.